صحیح ,مطلق ,صحیح مطلق

مردمان آن‌چه را خود می‌اندیشند، صحیح مطلق می‌پندارند.

در ابعاد بزرگ‌تر یعنی نـظام‌های حاکم بر سرزمین‌ها، چـِ بسا این امر موجب بسی کـج‌روی‌ها و توجیح ستم‌های بی‌شمار است.

شرق‌گراها حق را بر خود استوار و غربی‌ها نیز بـه همین صورتــ.

جنگ‌ها رخ می‌دهد و کشتارهای فراوانــ، بی آن‌که اندکی سـستی در اعمال و رفتار این عناصر مشاهده گردد. چرا؟

زیرا خود را صحیح مطلق می‌دانند. مکتب فکری‌شان را صحیح مطلق و اعمالشان را در راستای حق و حقیقتــ.

آمـریکایی‌ها، روس‌ها، آلمـان‌ها، انگلیسی‌ها، چینی‌ها، ایرانی‌ها، اعراب، تروریسـت‌ها و الی آخـر

نه تنها خود را صحیح مطلق بلکه واجب عقلی‌شان حکم، به حکمِ بـه دیگران می‌دهد.

به شخصِ همواره در تکـاپوی آگاهی جَویدَنـَم و هرگز نخواهم از پـا، امـّا خود را صحیح مطلق؟ خیر و یا شاید! به هر سو و هر حال، بی‌باکم از نقد هر مکتب فکری و اندیشیدن به هـر!

 

منبع اصلی مطلب : گزافــِ
برچسب ها : صحیح ,مطلق ,صحیح مطلق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : توهم صحیح اندیشی